Tip Testler - Elsan Trafo Inc.
Müşteri Hizmetleri: +90 414 611 9292

Tip Testler

Tip Testler

Elsan Transformatör ürettiği bütün ürünleri bünyesinde yer alan Trafo Test merkezinde testlere tabi tutmaktadır.

TS EN 60076-1 ve IEC standartlarına uygun olarak, üretimi tamamlanmış her bir transformatöre uygulanan aşağıda tanımlanmış testlerdir.

Tip testler

  • Sıcaklık artışı (Isınma deneyi)
  • Fan ve sıvı pompa motorları tarafından çekilen gücün ölçülmesi deneyi
  • Yıldırım darbe deneyi
  • Duyulabilir gürültü seviyesinin ölçülmesi
  • Kazan ömür testi (Hermetik Transformatörler için)
  • Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyi